Download hier uw Brookfield catalogus

____________________________________________

Andere interessante producten:

Bruker XRF Handheld elemental analyzers

De S1 TITAN Handheld XRF analyzer van Bruker heeft de mogelijkheid om zowel kwantitatief als kwalitatief nagenoeg elk element van Magnesium tot Uranium te bepalen. De techniek werkt daarbij volledig non-destructief.

Meer informatie

Verouderings- en verweringstesters

Het kennen van de stabiliteit van uw producten onder invloed van licht, wind en weer is zeer belangrijk. Zonlicht, hitte en vocht kunnen zorgen voor een sterke productafbraak.

Malen, Breken en zeven als monstervoorbereiding

Alvorens men analyses kan uitvoeren met de testapparatuur zoals hier omschreven dient men vaak de monsters op een juiste manier voor te bereiden. Bij vaste stoffen kan dit onder andere worden gedaan door deze te breken, malen of te versnijden.

Hoge drukreactoren voor procesonderzoek op labschaal

Belangrijke instrumenten voor zowel chemische als fysische procesontwikkeling zijn reactoren en calorimeters, inzetbaar in een groot temperatuur en drukbereik.