Download hier uw Bruker Tracer Brochure

____________________________________________

Andere interessante producten:

Brookfield Powder Flow Tester

De Powder Flow Tester van Brookfield analyseert op eenvoudige maar doeltreffende manier de stromingseigenschappen van uw poeders in het proces. Ook de stroming van poeders uit bijvoorbeeld opslagcontainers kan worden onderzocht.

Verouderings- en verweringstesters

Het kennen van de stabiliteit van uw producten onder invloed van licht, wind en weer is zeer belangrijk. Zonlicht, hitte en vocht kunnen zorgen voor een sterke productafbraak.

Malen, Breken en zeven als monstervoorbereiding

Alvorens men analyses kan uitvoeren met de testapparatuur zoals hier omschreven dient men vaak de monsters op een juiste manier voor te bereiden. Bij vaste stoffen kan dit onder andere worden gedaan door deze te breken, malen of te versnijden.

Hoge drukreactoren voor procesonderzoek op labschaal

Belangrijke instrumenten voor zowel chemische als fysische procesontwikkeling zijn reactoren en calorimeters, inzetbaar in een groot temperatuur en drukbereik.