Download door op de link te klikken

Wij verzoeken u de volgende gegevens in te vullen:

  • Voor het downloaden van bestanden kunnen wij u bepaalde gegevens vragen. Indien u deze doorgeeft gaat u uitdrukkelijk akkoord met ons privacybeleid.
  • Benelux Scientific BV zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen, verhuren, of anderszins beschikbaar stellen. Onder deze gegevens verstaan wij uw naam, adres, telefoon- en/of faxnummer en e-mail adres.
  • U kunt ten alle tijden van ons eisen u inzage te verschaffen van de gegevens, die wij van u hebben, dan wel deze te wijzigen of zelfs te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via privacy@remove-this.benelux-scientific.nl