Klanttevredenheid

  1. Beoordeel onze service met een waarde 1 (=zeer slecht) tot 5 (= zeer goed)

  2. Uw tevredenheid t.b.v. het maken van een afspraak
  3. Was onze service-engineer op tijd voor uw afspraak?
  4. Beleefdheid van de service-engineer
  5. Algemeen voorkomen van de service-engineer
  6. Informatievoorziening van de uit te voeren werkzaamheden
  7. Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden
  8. Algemene klantgerichtheid van de service-engineer
  9. Bent u in het bezit van een onderhoudscontract
  10. Dhr./Mevr.