Petrochemische testapparatuur

Het testen van petrochemische producten was in het verleden met name gebaseerd op intensieve manuele testmethoden, die veel tijd en kennis vergden van de operators. Bovendien werden vaak vraagtekens gezet bij de precisie van de gebruikte methoden.

Als gevolg van de vergrote productie, de zogenaamde “Total Quality Assurance Programs” en dus het groeiend aantal analyses zijn veel van deze testmethoden gedurende de jaren geautomatiseerd.

Deze nieuwe geautomatiseerde testmethoden zijn heden ten dagen gebaseerd op “mini”-methoden en worden dan ook wereldwijd geaccepteerd als de norm. Dit laatste is niet alleen het gevolg van de betrouwbaarheid en precisie maar tevens van de veiligheid voor de gebruikers van de apparatuur.

Het succes van de ontwikkeling van de “mini”-methoden kan worden bevestigd door de overname van deze technieken door de niet-petrochemische industrie.

De volgende parameters kunnen worden onderzocht met onze apparatuur:
- Dampspanning
- Vlampunt
- Brandstofanalyse
- Brandstofdestillatie

De producten van Grabner treft u hier aan.