Thermische geleidbaarheid geavanceerd maar simpel.

De TPS 2500 S Dual

Hot Disk AB, gevestigd in Zweden, is ontwikkelaar en fabrikant van de zogenaamde TPS techniek voor het meten van thermische geleidbaarheid. De techniek maakt gebruik van een platte dubbellaags Kapton sensor met een continue dubbele spiraal van elektrische geleidend nikkelmetaal.

Ondanks dat de Kapton laag slechts 0.013 tot 0.025 mm dik is, zorgt het voor zowel elektrische isolatie van het monster als mechanische stabiliteit van de probe. De sensor wordt geplaatst tussen de oppervlakten van twee stukken te meten monster. Verschillende groottes en formaten van de sensor zijn beschikbaar om een grote varieteit aan monsters te kunnen meten.

Gedurende de meting loopt een elektrische stroom door de nikkel spiraal hetgeen zorgt voor een verhoging van de temperatuur. De gegenereerde warmte verplaatst zich door het monster met een snelheid die afhankelijk is van de thermische transport eigenschappen van het materiaal. Door de temperatuur versus tijd te bepalen kunnen deze eigenschappen worden bepaald.

Omdat de Hot Disk probe zowel een warmte bron als temperatuursensor is kunnen op eenvoudige wijze snelle en uiterst betrouwbare resultaten worden verkregen. De te meten monsters mogen nagenoeg bestaan uit elke grootte, vorm of configuratie. Daarnaast moet vermeld worden, dat de methode als zeer absoluut is te beschouwen en dus niet afhankelijk van calibratie tegen materialen met bekende thermische transporteigenschappen.

Omdat continu nieuwe materialen worden ontwikkeld, is de vraag naar snelle en nauwkeurige metingen van de thermische geleidbaarheid en thermische diffusiviteit steeds belangrijker. Literatuurwaarden zijn van deze materialen namelijk vaak niet bekend. De TPS techniek levert u de waarden, die u nodig heeft zonder de invloed van thermische contactweerstand, zonder intensieve monstervoorbereiding en zonder lange meettijden.

De producten van Hot Disk treft u hier aan.