Porometer: filter en membraan testen

POROMETER is een Belgisch-Duitse fabrikant van apparatuur om membranen en filters te karakteriseren, de Porometer.

Hun ervaring met de porometers gaat terug naar de Coulter porometer, die ontwikkeld was in de tachtiger jaren. Door de opgebouwde kennis heeft het bedrijf de juiste ervaring opgedaan omtrent de werking van de porometers en de bijbehorende applicaties.

Samen met het Duitse engineeringsbedrijf IB-FT ontwikkelde men de POROLUX™, een range aan instrumenten gebaseerd op capillaire flow porometrie voor het testen van membranen, filters, technisch  textiel, non-wovens, papier, holle fibers en ceramics.