Het oppervlak van vaste stoffen in getallen.

De zogenaamde Microstructuur productenlijn van ThermoFisher staat beter bekend als het vroegere CE-Instruments.

CE-Instruments staat sinds jaar en dag bekend als een innovatieve ontwikkelaar en fabrikant van instrumentatie ten behoeve van de karaterisering van het oppervlak aan poeder en (bulk) vaste stoffen.

De porositeit en adsorptiegedrag van materialen bepalen in grote mate de fysische parameters van deze materialen zoals de duurzaamheid, mechanische sterkte, permeabiliteit, diffusie-eigenschappen van gassen en vloeistoffen, katalytische werking etc.

Het kennen van parameters als
poriestructuur, specifiek oppervlak en dichtheid is daarom een belangrijke stap in het karakteriseren van materialen en voorspellen van hun gedrag onder verschillende en eventuele extreme omgevingscondities.

Naast fysische parameters kan er ook chemisch naar het oppervlak van materialen gekeken worden. Dit soort analysemethoden levert met name kennis op van de chemische structuur en functionaliteit aan het oppervlak van te onderzoeken materialen. Zo wordt met chemisorptietechnieken de werking en kwaliteit van katalysatoren onderzocht.

De producten van de microstructuurlijn van ThermoFisher treft u hier aan.