Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en op met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders te zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ons aanbod en aanvaarding daarvan. Voor de inhoud van de algemene voorwaarden kunt u hier klikken.


Unless agreed by written statement otherwise our general conditions apply to all our offers and to agreements to be signed with us. These general conditions are an inextricable part of our offer and acceptance thereof. For the contents of the general conditions please see click here.