Algemene voorwaarden service contract

 • Het contract voorziet in één preventieve onderhoudsbeurt, inclusief kalibratie per jaar, tenzij een andere frequentie wordt afgesproken.
 • Er wordt gebruik gemaakt van gecertificeerde meetapparatuur en standaarden.
 • Een Benelux Scientific certificaat wordt verstrekt, indien de apparatuur binnen de fabrieksspecificaties valt.
 • Er wordt naar gestreefd om de apparatuur binnen de fabrieksspecificaties te houden of te brengen, tenzij de klant dit anders wenst.
 • Eventuele benodigde onderdelen, die nodig zijn om binnen de specificaties te blijven, zullen in overleg worden vervangen.
 • Tijdens het onderhoud zullen kleine reparaties die minder dan één uur duren, zonder extra arbeidskosten worden uitgevoerd.
 • Benelux Scientific garandeert bij storingen respons binnen twee werkdagen.
 • Telefonisch advies wordt gratis verstrekt.
 • Het contract geldt voor een periode van één jaar.
 • De facturatie van het onderhoudscontract gebeurt bij aanvang van het jaar waarop het contract betrekking heeft, tenzij er anders met de klant overeengekomen is.
 • Niet opgenomen in dit contract zijn:
  Veiligstellen van data d.m.v. back-up.
  Interface problemen tussen instrumenten en apparatuur van derden.
 • Het contract wordt automatisch verlengd aan het einde van de periode. Beëindiging dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van de contractperiode aan Benelux Scientific kenbaar gemaakt te worden via brief, fax of e-mail.
 • Benelux Scientific behoudt zich het recht om het contract zonder opgaaf van redenen niet te verlengen.
 • Prijswijzigingen van meer dan 3% zullen schriftelijk worden meegedeeld uiterlijk één maand voor het verstrijken van de contractperiode.
 • De algemene verkoopsvoorwaarden van Benelux Scientific zijn van toepassing. Een kopie zal op verzoek worden toegezonden.