Stabiliteit van emulsies en suspensies: de MS20

De Multiscan MS20 van DataPhysics is een instrument voor de automatische analyse van stabiliteit en veroudering van een grote varieteit aan colloidale systemen.

De MS20 maakt een betrouwbare karaterisering mogelijk van tijds- en temperatuurafhankelijke eigenschappen van multifase-systemen. Daarnaast kan het u informatie verschaffen omtrent veranderingen in de gemiddelde deeltjes- en druppelgrootte, de relatieve groottedistributie en de effectieve concentratie van de gedispergeerde fase. Het levert snelle en nauwkeurige data die gebruikt kunnen worden in zowel een R&D omgeving als productie-omgeving.

Tot 6 zogenaamde scan torens kunnen worden gekoppeld aan het basissysteem, waardoor tijd wordt bespaard en vergelijkende testen kunnen worden uitgevoerd.