Zetapotentiaal en deeltjesgrootte: de Acoustosizer IIs

Deeltjes in een colloidale suspensie of emulsie hebben meestal een elektrische lading. Deze lading is vaker negatief dan positief en kan door een groot aantal oorzaken ontstaan.

Soms bevat het oppervlak van de deeltjes bepaalde chemische groepen die kunnen ioniseren om zo een geladen oppervlak te creeren. Anderzijds kan het oppervlak soms ook bij voorkeur bepaalde ionen met een bepaalde lading adsorberen ten koste van ionen met een tegengestelde lading.

De hoeveelheid lading op het oppervlak van een deeltje bepaalt in belangrijke mate eigenschappen zoals de stabiliteit van de suspensie of emulsie.

De Acoustosizer IIs biedt een diepgaande en complete karaterisering van geconcentreerde colloidale dispersies. Door de directe meting van deeltjesgrootte, zeta potentiaal, pH, geleidbaarheid en temperatuur wordt de meest uitgebreide analyse beschikbaar gesteld in één enkel instrument.

Bij traditionele karakteriseringtechnieken moet monsterverdunning en monstervoorbereiding plaatsvinden, waardoor de methoden vaak erg tijdrovend en foutgevoelig is. De gepatenteerde multi-frequentie elektro-acoustische technologie elimineert dit soort problemen. De Acoustosizer IIs meet deeltjesgrootte en Zeta Potentiaal direct onder de werkelijke condities en concentraties tot 40% (v/v).

De Acoustosizer IIs bezit een corrosiebestendige polypropylene kast en gebruikersvriendelijke 3/8-inch connecties. Het design van de Acoustosizer IIs kan eenvoudig aangepast worden ten behoeve van speciale applikaties. Het instrument wordt geleverd inclusief titratie-unit.

Gemeten parameters:

  • Deeltjesgroottedistributie
  • Zeta potential
  • Dynamische mobiliteit
  • Dempingspectrum Ultrasone Signaal
  • pH
  • Geleidbaarheid
  • Temperatuur
  • % vaste stof concentratie (optioneel)