Frictie testers

De HANATEK Advanced Friction Tester (AFT) meet een gedetailleerd profiel van de wrijvingskrachten van substraten, coatings en productiemonsters.

Oppervlaktewrijving is een sleuteleigenschap voor het printen, oprichten of afvullen van verpakkingsmaterialen in een autoamtische productielijn. Wrijvingsparameters geven ook belangrijke informatie over hoe polymeerfilms of bedrukt karton zich zullen gedragen bij verschillende productie- of toevoersnelheden.

Behalve wrijvingsprofielen kan de AFT ook gebruikt worden voor bepaling van afpelweerstand (peel strength), blocking en scheurweerstand (tear test) van verpakkingsmaterialen. Wrijvingsweerstand is een belangrijke parameter in veel industrietakken, waaronder plymeren, textiel, leder, rubber en vloerbekleding.

Eigenschappen :

 • Opslaan en vergelijken van wrijvingsprofielen (resultaten in g of N) en statische/dynamische wrijvingscoëfficienten (COF)
 • Touch-screen bediening
 • automatisch liftsysteem voor de meetslede met variabele wachttijd op het monster

Standaarden :

 • COF : ISO8295, ISO15359, BS2782 pt8, ASTM D1894, TAPPI 549 en T816
 • Peel/adhesie :ASTM D4521, D3330 DIN 53375, FINAT 1, 2, 3, 9
 • Tear Strength : ISO 6383
 • Slede : 200g standaard (100, 500, 700, 800 en 1000g ook beschikbaar)

Optionele testen :

 • Peel test : 90°, 180° en T-peeltest opstellingen voor bepaling van adhesiekracht
 • Trouser Tear : meting van substraat tear sterkte volgens ISO 6383-1
 • Block Test : meet de blokcing karakteristiek van films of gecoat karton
 • Meting bij verhoogde temperatuur : wrijvingstesten bij temperaturen tot 110°C

De Hanatek Compact Friction Tester levert gedetailleerde informatie omtrent de gladheidskarakteristieken van verpakkingsmateriaal.

Oppervlakte-gladheid is een belangrijke factor tijdens het fabricageproces van verpakkingsmateriaal. Frictieparameters helpen de fabrikant te begrijpen hoe de het oppervlak van karton de verwerking in machines kan beïnvloeden. 

Bovendien produceert de Compact Friction Tester gedetailleerde krachtcurves en statistieken van meerdere testen, die met een datum/tijd stempel worden gelabeld (optioneel).

Het meten van frictie

De Hanatek Compact Friction Tester meet zowel statische als dynamische frictiecoefficienten.

Statische frictie: De initiele kracht die nodig is om twee oppervlakten langs elkaar te laten glijden.

Dynamische frictie: de continue kracht die nodig is om de twee oppervlakten in beweging te houden.

Hoe wordt de frictie met de CFT gemeten? Een testmonster van 63.5mm² met een gewicht die kracht uitoefent over het gehele oppervlak

wordt bewogen over een ander testmonster met een gegeven snelheid.

Statische en dynamische frictiecoefficienten worden automatisch berekend en op het scherm getoond.

Specificaties:

Resolutie: 0.1g / 0.001 COF
Nauwkeurigheid: 0.5g
Snelheid: gebruikersgedefinieerd, 100-1200 mm/min
Afstand: gebruikersgedefinieerd, 10-1200 mm
Slede: 200g
Gewicht: 5.5kg
Dimensies: (H) 135mm x (W) 365mm x (D) 254mm
Gewicht: 7.5kg

Standaarden:

ISO 8295 Plastics - Film and sheeting - Determination of the coefficients of friction

ISO 15359 Paper and board - Determination of the static and kinetic coefficients of friction - horizontal plane method

TAPPI 549 Coefficients of static and kinetic friction of uncoated writing and printing paper by use of the horizontal plane method

ASTM D2534 Standard Test Method for coefficient of kinetic friction for wax coatings