Cel-disruptievaten

De Parr Cell Disruption Bom is een uitstekend instrument om van celmateriaal of weefsel homogene en reproduceerbare analyse-monsters te bereiden. Weefsels van plantaardig of dierlijk materiaal worden door een snelle decompressie in een stikstofatmosfeer ontleed. Hierdoor kan een volledige ontleding van het celmateriaal plaatsvinden zonder dat het monster aan een chemische, mechanische en/of thermische belasting wordt blootgesteld.

De bommen zijn leverbaar voor monstergroottes van 30 ml tot 5 liter bij een druk tot 150 bar.