Monsterverdelers

Fritsch's monsterverdelers zijn een belangrijk hulpmiddel bij het krijgen van een representatief monster uit een grote hoeveelheid materiaal.

Vaak beheerst men de monstername uit een silo of produktie-eenheid vrij goed, en is ook de analyseapparatuur perfect ingesteld voor gevoelige bepalingen, maar gaat het mis bij het krijgen van een representatief monster. Een eerste belangrijke stap is het vemalen of breken, waarbij het volledige monster ook gehomogeniseerd wordt. Vervolgens dient het monstervolume representatief op een volume te worden gebracht dat de analyseapparatuur kan verwerken. Hiervoor staan traditioneel een aantal technieken te beschikking :

  • Kwartieren : hierbij wordt het monster over een kegel uitgegoten, waarna een bepaalde fractie wordt gecollecteerd
  • Rotatiesplitter : hierbij wordt het monster verdeeld volgens gewicht over een aantal roterende flessen

FRITSCH heeft beide bovenstaande technieken gecombineerd in een "rotatie-kegelsplitter". Hierbij wordt het materiaal aan constante snelheid over een roterende kegel gestort, waarna het in een aantal flessen die eveneens rond een centrale as draaien wordt opgevangen. Bovendien wordt het materiaal terwijl het langs de kegel naar beneden loopt door de draaibeweging verder gehomogeniseerd en verdeeld over de flessen. Hierdoor worden ook extreem kleine hoeveelheden perfect over alle flessen verdeeld.

De toevoer van het materiaal gebeurt door een trilgoot met instelbare amplitude, waarmbij de toevoersnelheid van het materiaal kan ingesteld worden.

De Fritsch Laborette 27 monsterverdeler is beschikbaar met splitter-ratios 1:8, 1:10 en 1:30. De kegel is eveneens verkrijgbaar in verschillende materialen om oplading of adhesie van deeltjes te voorkomen.

Bovendien kan dit apparaat uitgerust worden met een uitlooptrechter voor verdeling van suspensies en emulsies.