Soxhlet, Kjeldahl en Dumas

Een toenemende automatisering van klassieke analysetechnieken verhoogt de productiviteit van laboratoria en de veiligheid van de laboratoriummedewerkers. Door de omstandigheden tijdens de analyses te standaardiseren, worden de precisie en de reproduceerbaarheid sterk verbeterd. C. Gerhardt is een van ’s werelds meest toonaangevende leveranciers van laboratoriumapparatuur en analytische systemen voor de analyse van voedingsmiddelen, diervoeding maar ook bijvoorbeeld afvalwaterstromen. De Gerhardt analysetoestellen voldoen aan de nationale en internationale normen en standaarden.

Soxhlet Vetextractie

Samen met het water-, eiwit-, vezel- en natriumgehalte is het totale vetgehalte één van de vijf belangrijkste parameters die worden gebruikt bij het beoordelen van de voedsel- of voederkwaliteit, en is het een bepalende factor voor de prijsvorming.

Vrij vet wordt bepaald door directe extractie, zonder voorafgaande digestie.
Om het totale vet te bepalen moet gebonden vet, dat niet onmiddellijk beschikbaar is, uit zijn matrix worden ontsloten met behulp van hydrolyse.

Kjeldahl N-Bepaling

De Kjeldahl-methode is dankzij de hoge mate van precisie en ruime toepasbaarheid, wereldwijd een standaardmethode voor het bepalen van het stikstofgehalte in voedsel, voeder en in bodem- en watermonsters.

Stap 1: Digestie met KJELDATHERM® : vrijmaken van organische Bekijk ook de speciale digestieblokken voor COD en sporenelementen.
Bekijk ook de TURBOTHERM, het digestieblok met  infrarood-verwarming en de opstelling voor bepaling van cyanide en andere vluchtige componenten.
Stap 2 en 3: Stoomdestillatie met VAPODEST® gevolgd door titratie

Dumas N-bepaling

De Dumas verbrandingsmethode is een snelle en alternatieve referentiemethode voor de bepaling van N.

DUMATHERM® is het systeem voor een snelle, exacte en veilige N-bepaling volgens de Dumas-methode.

Vezelanalyse

Het aandeel plantaardige vezels heeft een aanzienlijke invloed op de bruikbaarheid van diervoeder en op de gezondheid van dieren. Met de innovatieve FibreBag-filtratietechnologie kan het gehalte aan ruwe celstof, ADF, NDF en ADL in voeders worden bepaald. Via de FibreBag-methode kunnen de verschillende stappen van het spijsverteringsproces in de maag van een dier worden nagebootst, wat het mogelijk maakt om de voederwaarde te bepalen.

De FIBRETHERM® automatiseert de tijdrovende, arbeidsintensieve digestie- en filtratieprocessen voor het bepalen van de verschillende vezelfracties in voeders.

Algemene instrumentatie en toebehoren bij bovenstaande apparatuur

Een overzicht van beschikbare schudplaten en verwarmingsplaten die gebruikt kunnen worden bij bovenstaande apparatuur van C. Gerhardt.