Vlampunt: de MINIFLASH

De MINIFLASH is een instrument voor de automatische bepaling van het vlampunt van vloeistoffen en vaste stoffen volgens de geavanceerde ASTM D7094 en ASTM D6450 standaarden.

ASTM D7094 beschrijft de “Standard Test Method for Flash-Point by the Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP)”, hetgeen de hoogste herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid biedt en tevens een excellente correlatie heeft met de D93 Pensky-Martens methode. Bovendien zijn de testresultaten equivalent met andere bekende standaarden zoals Abel en TAG.

Door het unieke design van de MINIFLASH kan het instrument gebruikt worden voor moeilijkere applicaties zoals de vlampuntbepaling van verontreinigde chemische monsters, diesel in smeerolie, benzine in diesel en biodiesel.

De MINIFLASH FP Vision

De jongste telg in de Miniflash generatie is de Miniflash FP VisionTouch.
Deze is standaard uitgevoerd met touch screen en draait volledig onder
Microsoft Windows software. Verder is het instrument uitgerust met de
hedendaagse communicatie mogelijkheden (USB, Ethernet, PC).
Klik op het plaatje voor een vergroting.

De MINIFLASH FLA(H)

De MINIFLASH FLA/FLAH zijn uitgevoerd met een monsterwisselaar voor 8 monsters, zodat deze binnen 2 minuten volledig zijn geanalyseerd.

Het “Continuously closed cup” design en het kleine monstervolume van slechts 2 ml biedt maximale veiligheid, vermijdt gevaarlijke dampen in de testruimte en reduceert monsterafval. De snelle thermo-elektrische koeling op het eind van de test en het snelle en eenvoudige gebruik van het instrument bespaart kostbare arbeidstijd. Tenslotte is het robuuste instrument volledig draagbaar en dus tevens de perfecte oplossing voor mobiele laboratoria.

De MINIFLASH is uitgerust met een RS232 interface, zodat een printer en speciaal minitoetsenbord kunnen worden aangesloten. Met de MINIWIN-FLASH software kan het instrument worden bestuurd