Dichtheidsmetingen: de heliumpycnometer

Het onder controle houden van de dichtheid van eindproducten in de chemische industrie is vaak noodzakelijk voor een juiste werking van het product. Tevens dienen niet zelden ook economische redenen als motief om een geschikte dichtheid te bewerkstelligen.
Om deze reden streven producenten ernaar om materialen te ontwikkelen, die gedeeltelijk poreus zijn maar toch hun werking en eindkwaliteiten behouden. Andere producenten zoeken juist naar producten met een maximale dichtheid. Een exacte en nauwkeurige methode om dichtheid te bepalen is daarom dan ook van cruciaal belang.

Uiteraard is dichtheid als parameter sterk afhankelijk van andere parameters zoals temperatuur. Om een nauwkeurige meting te verkrijgen is het onder controle houden van de temperatuur daarom noodzakelijk.

De Pycnomatic maakt het mogelijk om de werkelijke dichtheid van vaste materialen, pasta’s en vloeistoffen te bepalen. Een geïntegreerde microprocessor regelt de gehele meting en kalibratieprocedure. Een interne temperatuurregelaar compenseert warmte-invloeden van buitenaf en houdt het te bepalen monster op de juiste temperatuur.
De Pycnomatic gebruikt helium als gas omdat dit zelfs de kleinste poriën kan binnendringen (tot 10-10 m). Hierdoor wordt de dichtheid zeer exact bepaald. De meting inclusief ontgassing gebeurt hierbij volledig geautomatiseerd. Optioneel kan het systeem software-matig worden aangestuurd en de data naar een PC worden gestuurd.

De Pycnomatic is zeer breed inzetbaar bij onderzoek en kwaliteitscontrole van keramische en farmaceutische producten, polymeren, metalen, pigmenten, schuimproducten, bouwmaterialen, mineralen etc.

Technische specificaties:

  • Monstervolume: 22 ml, 42 ml en 62 ml
  • Monsterkamers: 27 ml, 44 ml en 66 ml
  • Monstervoorbereiding: Purge en vacuüm (optioneel)
  • Temperatuur: 18 tot 35 °C
  • Drukopnemer: 0,001 kPa display resolutie
  • AD-converter: 19 bit
  • Nauwkeurigheid: 0,01%
  • Reproduceerbaarheid:0,01%
  • Vacuümconnector: KF-10