Fysisorptie en chemisorptie

Fysisorptie:
Het specifiek oppervlak en de poriegroottedistributies zijn essentiële parameters voor de karakterisering van vaste stoffen. Eigenschappen zoals porositeit, sterkte, hardheid, permeabiliteit en corrosie kunnen worden gerelateerd aan de poreuze structuur van een materiaal. Deze eigenschappen kunnen vrij eenvoudig worden onderzocht door middel van fysisische gasadsorptie technieken.

Chemisorptie:
Katalysatoren zijn vaak een unieke oplossing voor vele problemen in zowel de chemische industrie als in het dagelijks leven. Chemisorptie technieken leveren informatie over de kwaliteit, activiteit en selectiviteit van een breed gebied aan katalysatoren. 

De BELSORP-max II

De BELSORP-max II is het high-end volumetrisch gasadsorptie instrument van BEL Japan. Om bruikbare informatie omtrent microporiëen te verkrijgen is het belangrijk de adsorptie-isotherm bij lage relatieve drukken nauwkeurig te kunnen meten.

Lees hier verder...