Porometrie: de Porolux

Vrijwel alle materialen zijn poreus. Poreuze materialen bevatten poriën die verschillen in grootte, vorm en structuur. Drie types poriën kunnen aanwezig zijn in een materiaal:

  • Doorlopende poriën die een kanaal vormen door het materiaal heen en aldus vloeistof en/of gas kunnen doorlaten
  • Blinde poriën die doodlopen in het materiaal en dus geen vloeistof of gas doorlaten
  • Ingesloten poriën die niet toegankelijk zijn voor vloeistof of gas.

Capillaire-vloei porometrie is een vloeistof extrusie techniek waarbij de differentiële gasdruk en -stroom gemeten wordt bij droge en bevochtigde monsters. Met deze techniek kan men de grootste poriediameter (ook bekend als het bubble point), de mean flow pore diameter, de poriegrootteverdeling en de gaspermeabiliteit berekenen.

Een porometer wordt gebruikt om de poriegrootteverdeling te bepalen via de methode van vloeistofverplaatsing. Eerst wordt het monster ondergedompeld in een bevochtigingsvloeistof die alle poriën spontaan opvult. Een toenemende druk van droog gas (lucht) wordt aan de bovenzijde van het monster toegepast. Deze droge lucht verplaatst de vloeistof in de poriën zodat na verloop van tijd lucht dooheen het monster stroomt. Zowel de druk als de gasstroom worden gemeten.

Bij lage drukken wordt de vloeistof uit de grotere poriën verwijderd. Bij toenemende druk worden één na één alle kleinere poriën leeggemaakt totdat uiteindelijk alle vloeistof vervangen is door lucht. Vervolgens wordt een identieke meting gemaakt van het droge monster (het monster is drooggemaakt gedurende de eerste meting). De poriegrootteverdeling wordt berekend uit de verschillen tussen de twee metingen.

Het meetresultaat wordt voorgesteld in een grafiek met poriegrootteverdeling, mediaan, maximum en minimum poriegrootte.

De Porolux 1000 is een gezamenlijke ontwikkeling van Benelux Scientific en IB-FT, een Duits engineering bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van complexe meetapparatuur voor filters.