Specifiek oppervlak en poriegrootte-verdeling

Fysisorptie:
Het specifiek oppervlak en de poriegroottedistributies zijn essentiële parameters voor de karakterisering van vaste stoffen. Eigenschappen zoals porositeit, sterkte, hardheid, permeabiliteit en corrosie kunnen worden gerelateerd aan de poreuze structuur van een materiaal. Deze eigenschappen kunnen vrij eenvoudig worden onderzocht door middel van fysisische gasadsorptie technieken.

Chemisorptie:
Katalysatoren zijn vaak een unieke oplossing voor vele problemen in zowel de chemische industrie als in het dagelijks leven. Chemisorptie technieken leveren informatie over de kwaliteit, activiteit en selectiviteit van een breed gebied aan katalysatoren. 

De BELSORP-miniX

BELSORP-miniX is een compacte, volumetrisch adsorptie-analyzer voor de bepaling van het specifiek oppervlak en poriegrootte-verdeling. Tot 3 monsters kunnen onafhankelijk en tegelijkertijd worden gemeten.

Lees hier verder...

De BELSORP-max II

De BELSORP-max II is het high-end volumetrisch gasadsorptie instrument van BEL Japan. Om bruikbare informatie omtrent microporiëen te verkrijgen is het belangrijk de adsorptie-isotherm bij lage relatieve drukken nauwkeurig te kunnen meten.

Lees hier verder...

De BELSORP-MR6

Specifiek oppervlak is één van de belangrijkste onderzoeksparameters van poederachtig materiaal. De BELSORP-MR6 kan de BET specifiek oppervlak van een monster zeer snel bepalen. Zes monsters kunnen worden gemeten en het instrument kan meting en monstervoorbereiding automatisch uitvoeren.

Lees hier verder...