Bom calorimeters

Bomcalorimeters worden gebruikt om de warmte-inhoud van materialen te analyseren.

Stoffen die hierbij onderzocht worden zijn:

Brandstoffen
De bomcalorimeter werd in eerste instantie ontwikkeld voor het meten van de verbrandingswarmte van kolen. De eerste instrumenten werden omstreeks 1900 door professor S.W. Parr ontwikkelt. Er was behoefte om de kwaliteit van de kolen te kennen, vooral voor de opkomende elektriciteitscentrales en voor de stoomlocomotieven. In de loop van de tijd werd de verbrandingscalorimeter ook toegepast voor vloeibare brandstoffen.
Voor gassen bestaan ook calorimeters, maar die werken volgens een geheel ander principe en worden niet door Parr gebouwd.

Levensmiddelen
Van levensmiddelen willen we ook graag de calorische waarden kennen. Dit wordt steeds belangrijker in de strijd naar laag calorische voedingsmiddelen. Calorimeters worden hier toegepast om het gehele proces vanaf voedselinname tot en met de excretie te kunnen bestuderen.

Afvalstoffen
Voor de verwerking van afvalstoffen in verbrandingovens speelt de verbrandingswarmte een belangrijke rol bij het bepalen van het tarief. Als een product met een hoge energie-inhoud wordt aangeboden is dit goedkoper dan met een lage inhoud. De oven hoeft dan minder brandstof te gebruiken.
Door nu afvalstromen te mengen, kan optimalisatie in de verwerking verkregen worden.

Parr Instruments heeft een complete lijn verbrandingscalorimeters. Hiermee kan de gebruiker het juiste instrument kiezen voor zijn toepassing en de hoeveelheid monsters die per tijdseenheid gemeten moeten worden.

Type 6400
MeetprincipeIsoperibool, vaste bom, volautomatisch
Operatortijd1 minuut
Monsters per uur8
Herhaalbaarheid (% RSD)± 0,10%
Type 6200
MeetprincipeIsoperibool, losse bom/emmer,             
halfautomatisch
Operatortijd6 minuten
Monsters per uur4 - 9
Herhaalbaarheid (% RSD)± 0,10%
Type 6100
MeetprincipeGecompenseerd, losse bom/emmer,    
halfautomatisch
Operatortijd6 - 7 minuten
Monsters per uur4 - 8 minuten
Herhaalbaarheid (% RSD)± 0,2%
Type 1341
MeetprincipeStatisch, losse bom/emmer,                  
handmatig
Operatortijd25 minuten
Monsters per uur2
Herhaalbaarheid (% RSD)± 0,30%
Type 6725
MeetprincipeSemi-micro calorimeter                                           
Monstergrootte25 - 200mg
Type 6755
MeetprincipeOploscalorimeter                                              
Warmtemeting van - Reactie
- Mengen
- Oplossen
- Verdunnen
- Bevochtigen