NIEUW: Handheld Laser Induced Breakdown Spectroscopy (HH-LIBS)

"Laser Induced Breakdown Spectroscopy" (LIBS) is een type optische emissie-spectrometrie waarbij de emissie plaatsvindt na de generatie van een plasma dat wordt geïnitieerd door een laser.

Handheld laser induced breakdown spectrometry (HH-LIBS) is een revolutionaire methode voor de kwantitatieve analyse van metaallegeringen. De methode is zeer geschikt voor legeringen die elementen bevatten met een relatief laag atoomnummer zoals Be, Li, Mg, Al en Si.

Bij HH-LIBS wordt het oppervlak van een materiaal (metaal) geraakt door een laser. Een zeer kleine hoeveelheid materiaal (1 ng) wordt omgezet in een plasma (deels geioniseerd gas) met een temperatuur van 5.000 tot 20.000K. De energie van de laser is laag maar wordt gefocust tot een microscopisch punt op het monstermateriaal om zo plasma te genereren.

In dit plasma wordt het monstermateriaal ontleed in atomen (atomisatie) en deels geioniseerd. Deze atomen en ionen zullen worden geëxiteerd (transitie van electronen van een lager naar een hogere schil) en door het terugvallen naar hun grondtoestand zullen zij karakteristieke lijnen produceren voor elk element. Het uitgezonden licht wordt vervolgens door optische fibers getransporteerd. De polychromatische straling wordt door zogenaamde diffractie-roosters verstrooid in één of meer spectrometers en gedetecteerd door CCD chips.

Andere apparaten die voor uw applicatie interessant kunnen zijn:

Handheld XRF
Monsterpreparatie