Time Domain Nuclear Magnetic Resonance

TD-NMR is een onderdeel van nucleaire magnetische resonantie. Deze methode wordt gebruikt voor onderzoek naar de moleculaire structuur en fysische eigenschappen van materialen. NMR is een onderdeel van de grote groep analytische technieken die bestaan binnen de spectrometrie.

TD-NMR kan onder andere gebruikt voor de bepaling van de absolute hoeveelheid waterstof, rheologische informatie, en component verhouding. Door het lage magnetische veld is deze techniek reletief goedkoop, daarnaast zijn de metingen non-destructief en uitgevoerd binnen een aantal seconden.

Applicaties voor TD-NMR:

  • SFC (solid fat content) bepalingen
  • Totaal component bepalingen, deze component kan zijn waterstof, vet, vocht, olie, fluor, prote├»ne etc.
  • Ratio bepalingen, verschil tussen bijvoorbeeld semi kristallijn en amorfe polymeren
  • Lichaamscompositie van bijvoorbeeld muizen
  • Diffusie en druppel grootte bepalingen van water in olie, olie in water, olie in olie of olie in een vaste stof

Voor meer informatie of vragen klikt u op de button hiernaast.