Solid fat content (SFC)

Om te kunnen voldoen aan een consistent product, wanneer het gaat om kleur, smaak, geur en gemak van smeren is het van belang de kwaliteit van het product te controleren op onder andere de verhouding tussen vet en vaste stof. Dit vet kan alles zijn, van palm olie tot kokosolie en van visolie tot synthetische olie.

De SFC is van belang voor de eigenschappen van het eindproduct, zo moet chocola in je mond wel smelten, maar in je hand niet. SFC bepalingen met TD-NMR is gestandaardiseerd naar de volgende methoden:

 • IUPAC 2.150 (voorheen 2.323)
 • AOCS official method Cd 16b – 93
 • ISO 8292

De SFC kan zowel direct als indirect bepaald worden. De indirecte methode wordt gebruikt wanneer het product totaal vloeibaar kan worden. De directe methode wordt gebruikt voor het bepalen van de smeltcurve van bijvoorbeeld chocolade.Voor het bepalen van de SFC wordt gemeten bij verschillende temperaturen, hiervoor dient het sample eerst getemperd te worden bij de juiste temperatuur. Vervolgens kan de meting verricht worden in de minispec MQ one, of minispec MQ series. Beide systemen kunnen geleverd worden met de officiele set van kalibratiestandaarden.

Voordelen van solid fat content (SFC) bepalingen ten opzichte van solid fat index (SFI) bepalingen:

 • SFC is erg accuraat en reproduceerbaar
 • SFC is niet afhankelijk van de techniek van de operator
 • SFC is non-destructief
 • SFI werkt niet voor vetten met een hoger percentage dan 80% vaste stof

Totale hoeveelheid vet

In (bijna) alle voedsel producten zit vet en vocht. Deze hebben beide een grote invloed op zowel de smaak, het mondgevoel als ook op de houdbaarheid van het product. Daarnaast vertegenwoordigd de hoeveelheid vet ook de voedingswaarde van het product, daarom is het van belang om deze te weten. Voor een snelle en precieze kwaliteitscontrole kan TD-NMR een goede optie zijn. Met TD-NMR kan zowel de totale hoeveelheid vet, als ook de totale hoeveelheid vocht, , olie, fluor, proteïne en andere bepaald worden. De voordelen van de minispec MQ one TD-NMR spectrometer zijn:

 • TD-NMR kan een aanvulling of vervanging zijn op nat chemische extractie met behulp van een sohxlet techniek
 • Het TD-NMR signaal correleert direct aan de totale hoeveelheid vet en vocht
 • TD-NMR kan gekalibreerd worden over de totale 0-100% range van vet
 • TD-NMR is erg stabiel en hoeft niet periodiek opnieuw gekalibreerd te worden
 • (Bijna) geen samplevoorbereiding nodig
 • Erg snelle resultaten (een meting duurt een aantal seconden)
 • TD-NMR is onafhankelijk van de matrix van het sample (onafhankelijk van kleur, additieven, etc.)
 • TD-NMR is non-invasief en non-destructief
 • Een kalibratie is eenvoudig op te zetten en bestaat slechts uit 3 tot 5 bekende monsters

Hoewel TD-NMR niet de officiële methode is voor het bepalen van de totale hoeveelheid vet, kan het wel goed ingezet worden naast de officiële sohxlet of karl fischer methode om het proces van kwaliteitscontrole te versnellen. Na kalibratie is TD-NMR even precies of soms zelfs preciezer dan de sohxlet methode omdat je onafhankelijk bent van de operator.

Olie en Vocht gehalte in zaden

De prijs van zaden wordt bepaald door de hoeveelheid olie die in de zaden zit. Daarnaast is het vochtgehalte van belang wanneer het aankomt op het opslaan van de zaden. Beide gehaltes kunnen gemakkelijk en snel worden bepaald met TD-NMR, en wel met de minispec MQ one seed analyzer. Deze minispec MQ one bepaalt het vocht en olie gehalte op basis van de volgende internationale standaard methoden:

 • AOCS Official method AK 4-95
 • ISO 10565
 • ISO 10632 voor residuen
 • USDA, GIPSA Approval, FGIS00-101

Daarnaast zijn de metingen non-destructief dus je verliest geen opbrengst. En wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld de sohxlet methode is TD-NMR veel sneller en zonder de benodigde oplosmiddelen.

Nadat een eenvoudige 3 tot 5 punts kalibratie is opgesteld is het meten van olie en vocht in zaden een kwestie van seconden, en zijn de resultaten onafhankelijk van de operator.

Naast de minispec MQ one, zijn er ook de minispec MQ series waarmee extra applicaties mogelijk zin.

Druppel grootte bepalingen

Naast de solid fat content is de druppel grootte distributie van groot belang voor alle soorten emulsies. De druppel grootte distributie geeft informatie over:

 • Houdbaarheid van het product
 • Stabiliteit van de emulsie
 • De smeerbaarheid en rheologie van het product
 • Gecontroleerd loslaten van smaak en geur
 • Het uiterlijk van het product

De druppel grootte distributie is met TD-NMR eenvoudig te bepalen, en geeft dezelfde of zelfs meer precieze resultaten zoals microscopie, diffractie technieken en electrical sensing. Voordelen van de druppel grootte distributie bepalingen met de minispec MQ series zijn:

 • Eenvoudige bepaling van druppel grootte distributie, zowel olie in water als water in olie
 • Non-invasief, er is geen verdunning nodig. Je meet dus het actuele sample
 • Bulk metingen, druppels uit het hele sample volume worden meegenomen
 • Weinig sample preparatie en snelle analyse
 • Zelfs mogelijk wanneer moleculen zowel binnen als buiten de te bepalen druppel zitten
 • Metingen kunnen verricht worden tussen de -5ºC en de 65ºC.
 • Onafhankelijk van de techniek van de operator
 • Kwantificatie van de echte hoeveelheid druppels gecorreleerd aan het gemeten volume.

Voor de druppel grootte distributie wordt gemeten aan de diffusie van water in olie of olie in water. Na de meting zijn de volgende parameters bekend: D3_3, D0_0, Sigma, Free Water, en natuurlijk de complete distributie curve.

Petrochemie

Hydrogenering van ruwe olie is van belang voor het maken van de gewenste eindproducten. De kosten voor waterstof zijn echter hoog, daarom is het van groot belang om dit niet te veel te gebruiken. TD-NMR maakt het mogelijk om op een simpele en snelle manier de totale hoeveelheid waterstof in ruwe olie of kolen te bepalen. Daarnaast is het met TD-NMR ook mogelijk om de aanwezige olie in wax/paraffine te bepalen, of de oliecontent in schalie of oliezand te bepalen. De belangrijkste parameter is echter de totale hoeveelheid waterstof in (ruwe) olie. Deze parameter is te bepalen met TD-NMR volgens de officiële methodes:

 • ASTM D 7171 (Middle Distillate Petroleum products)
 • ASTM D 4808 (Ligth and Middel Distillates, Gas Oils and Residua)
 • ASTM D 3701 (Aviation Turbine Fuels)

Daarnaast is TD-NMR een non-destructieve methode, waar (bijna) geen sample preparatie vereist is, en waar zelfs extreem heterogene monsters gemeten kunnen worden. TD-NMR is erg makkelijk te kalibreren, er zijn slechts 3 tot 5 standaarden nodig voor kalibratie. Vervolgens zijn de metingen erg snel en precies en niet afhankelijk van de operator.

Voor meer informatie of vragen klikt u op de button hiernaast.