De HotDIsk TPS 2200

De HotDisk TPS 2200 is betaalbare optie wanneer prestatie en prijs een belangrijke rol gaan spelen. Het instrument maakt het mogelijk een een behoorlijke range aan materialen te testen en is geschikt voor dagelijkse testen in een laboratorium dat zich bezig houdt met materiaalwetenschappen.

Voor dagelijkse testen

Dit R&D instrument voor dagelijks gebruik is ontwikkeld voor precisie analyses van thermische transporteigenschappen zoals thermische geleidbaarheid, thermische diffusiviteit en specifieke warmtecapaciteit. De TPS 2200 meet een enorme varieteit aan materialen, geometrieën en dimensies zoals vaste stoffen, pasta’s envloeistoffen. Hoewel het niet zo breed inzetbaar is als het vlaggenschip, de TPS 2500 S, voldoet het instrument aan ISO 22007-2 net zoals zijn grotere broer. De restricties ten opzichte van de TPS 2500 S betreffen met name monstergrootte, meettijd en maximale thermische geleidbaarheid.

De TPS 2200 is echter een uitstekende optie voor het meten van grotere monsters van bijvoorbeeld ge-extrudeerde polymeren, bouw- en isolatiemateriaal, plaatstaal, gelamineerde monsters etc. De prestaties van de TPS 2200 zijn beter dan de bescheidenere TPS 1500 omdat het instrument in staat is om monsters met hoge geleidbaarheid te meten en vloeistoffen met gemiddelde tot hoge viscositeit.