Voorbeeld applicatie: Het meten van de thermische geleidbaarheid van waspoeder

De thermische geleidbaarheid van een waspoeder werd bepaald met een Hot Disk TPS 2500 systeem met een speciale houder voor poedervormige monsters. Een sensor met een diameter van 6,4 mm werd gebruikt en er werd gedurende 40 seconden gemeten. Drie metingen werden uitgevoerd met nul gram druk, vervolgens werd de druk opgevoerd tot ca 10 kg. Duidelijk waarneembaar is de invloed van de ingesloten lucht, die verdwijnt als de druk groter wordt.

Conclusie
De resultaten laten duidelijk zien dat het mogelijk is de bulk-eigenschappen van dit poeder te bepalen, door een extrapolatie naar oneindig. Een alternatief is het persen van een tablet en hier de metingen op uit te voeren.De herhaalbaarheid van de metingen was 0,8% en de gehele meetreeks werd uitgevoerd binnen 2 uur.

Klik hier voor de complete Applicatie Note (Engels)

Klik hier om terug te keren naar Thermische geleidbaarheid