Kleurobservatie en evaluatie

Metamerisme speelt een grote rol bij het beoordelen van kleuren. U bent niet bekend met deze term? Dan bent u in ieder geval wel bekend met het effect hiervan. Het treedt namelijk op als een persoon de kleuren van producten bekijkt onder een bepaalde lichtbron (bijvoorbeeld daglicht) en ze gelijk lijken te zijn maar een ander persoon dit anders beoordeelt onder een andere lichtbron.

Een zogenaamde Color Matching Booth (CMB) of luminair is een ideaal stuk gereedschap om te beoordelen of dit met uw product het geval is. Ze worden vervaardigd met minimaal drie lichtbronnen met gelijke intensiteit. In de kast zijn de zijkanten spectraal neutraal gekleurd (grijs) om kleurverontreiniging tegen te gaan.

Een rood/gele bron, een blauwe bron en een groene bron zijn de primaire bronnen om mee te starten. Additionele bronnen kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek, bijvoorbeeld voor licht in winkeletalages.

Kan een instrument zoals een spectrofotometer,  dat de golflengtes van licht zeer nauwkeurig kan meten hier ook niet van dienst zijn? Zogenaamde Metamerisme vergelijkingen zijn ontwikkeld om meetdata te vergelijken en de "index of metamerism"  te bepalen. Echter, tenzij de twee te vergelijken materialen spectraal volledig overeenkomen, is de berekende index slechts een schatting van het werkelijke effect.  Twee materialen kunnen een lage index getal hebben maar toch metamerisch zijn.

Om te bepalen hoe verschillend twee materialen zijn onder verschillende lichtbronnen is nog steeds een visuele benadering noodzakelijk.

Een hoge kwaliteit Color Matching Booth zoals die van GTI Graphic Technology is een ideaal stuk gereedschap voor de visuele detectie van het metamerisme effect. Ze worden zeer nauwkeurig ontwikkeld en gebouwd  om de juiste observatie condities te bewerkstelligen. De CMB serie is bijzonder betrouwbaar en brengt een zeer lage gebruiks- en onderhoudskosten met zich mee.