Lampen en optische filters voor gebruik in verouderings- en verweringstesters

UV-licht is verantwoordelijk voor bijna alle aantasting door licht van duurzame materialen in de open lucht. De fluorescentielampen van de QUV tester simuleren het kritieke UV-spectrum met korte golflengte en reproduceren het fysieke effect van zonlicht. Verschillende soorten UV-lampen zijn beschikbaar voor verschillende toepassingen. Optische filters zijn niet nodig.

De Q-SUN testers met xenonlampen produceren de meest realistische spectrum van het van het zonlicht, met inbegrip van ultraviolet, zichtbaar licht en infrarood. Veel materialen vereisen een blootstelling aan het volledige spectrum voor een nauwkeurige simulatie, vooral bij het testen op verkleuring en lichtechtheid. Xenonlicht moet echter correct worden gefilterd om het juiste spectrum voor een gegeven toepassing te krijgen. Spectrumverschillen kunnen zowel de snelheid als het type van de aantasting beïnvloeden.

QUV ultraviolette fluorescentielampen

Alle lampen van de QUV testers geven vooral ultraviolet licht af, minder dan zichtbaar licht of infrarood. Ze zijn allemaal elektrisch equivalent met een gewone 40 W fluorescentielamp. De types verschillen echter in de totale hoeveelheid afgegeven UV-energie en in hun golflengtespectrum. Fluorescente UV-lampen worden meestal ingedeeld als UV-A of UV-B lampen, afhankelijk van het gebied waarin hun belangrijkste straling valt.

UV-A lampen zijn bijzonder nuttig om verschillende soorten polymeren met elkaar te vergelijken. Omdat UV-A lampen geen UV-afgifte hebben onder de normale zon niveau van 295 nm, tasten zij materialen meestal minder snel aan dan UV-B lampen. Ze geven echter meestal een betere correlatie met reële verwering in de open lucht.

UV-B straling omvat de kortste golflengten die men op het oppervlak van de aarde in het zonlicht aantreft. Daarom worden UV-B lampen veel gebruikt in toepassingen voor kwaliteitscontrole, onderzoek en ontwikkeling waar ze snel resultaten opleveren. Omdat alle UV-B lampen onnatuurlijke UV-straling met korte golflengte afgeven, onder de zon niveau van 295 nm, kunnen abnormale resultaten optreden. Er zijn twee soorten UV-B lampen beschikbaar. Ze geven verschillende hoeveelheden totale energie uit, maar produceren dezelfde UV-golflengten met dezelfde relatieve verhoudingen.

Q-SUN volspectrum xenonbooglampen

Xenonlampen geven de ultieme correlatie met het volledige spectrum van natuurlijk zonlicht. Anders dan de QUV tester, waar de straling die de samples ontvangen rechtstreeks afhangt van de gebruikte lampen, vereist de Q-SUN tester optische filters om hetzelfde effect te bereiken. Deze optische filters worden gebruikt om diverse gebruiksomgevingen te simuleren, waaronder rechtstreeks zonlicht en zonlicht door vensterglas. De prestaties van de filters gaan niet achteruit met de tijd. De filters moeten dus alleen worden vervangen als het glas wordt gebroken.

Het optische filterarmatuur van het model Q-SUN B02 is ontworpen om de spectra te produceren die de testmethoden van ISO en AATCC voorschrijven, het equivalent van zonlicht dat door vensterglas valt. Het armatuur bestaat uit een buitencilinder van boorsilicaat en twee reeksen van 7 binnenfilters, opgesteld in een heptagoon (zevenhoek) met twee lagen.

Er zijn drie algemene categorieën van filters in de Q-SUN Xe-1 en Xe-3 testkamers kan gebruiken. De keuze van de filter hangt af van het beproefde materiaal en de uiteindelijke toepassing. Binnen elke categorie kunnen verschillende filtertypes bestaan. Elke filter is een vlak stuk speciaal glas, specifiek ontworpen voor een bepaalde transmissie.

Omdat de straling van een ongefilterde xenonlamp te veel UV met korte golflengte bevat om een nuttige correlatie met een natuurlijke blootstelling op het oppervlak van de aarde te maken, gebruiken de Q-SUN testers verschillende soorten filters om ongewenste straling te beperken en het gewenst spectrum te bereiken. De meeste filters beperken vooral het gedeelte met korte golflengte van het spectrum. Omdat de schade die door UV wordt veroorzaakt omgekeerd evenredig is met de golflengte (dus hoe korter de golflengte, hoe groter de schade), is het van kritiek belang dat de niet-gefilterde golflengte overeenkomt met die van de gebruiksomgeving. 

Voordelige vervangingslampen en filters voor Atlas Weather-Ometer® testers

Q-Lab biedt vervangingslampen met waterkoeling en optische filters aan voor de Atlas Weather-Ometer®, modellen Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000 en Ci5000. Deze vervangingslampen en -filters zijn goedkoper dan de door Atlas geleverde artikelen en hebben een vergelijkbare distributie van het spectrumvermogen.

 ®Weather-Ometer is een gedeponeerd handelsmerk van Atlas Material Testing, LLC