QUV Accelerated Weathering tester

Het kennen van de stabiliteit van uw producten onder invloed van licht, wind en weer is zeer belangrijk.

Zonlicht, hitte en vocht kunnen zorgen voor een sterke productafbraak met betrekking tot kleurverandering, breken, schilferen, oxidatie of het verliezen van sterkte. Schade door weersomstandigheden of corrosie gebeurt zowel buiten als binnen en de ernst en snelheid daarvan varieert sterk afhankelijk van het klimaat. Zelfs materialen die resistent zijn voor slechts één van de parameters zonlicht of vocht kunnen andere eigenschappen vertonen als deze parameters worden gecombineerd.

Q-Lab levert diverse testmogelijkheden voor laboratoria om het bovenstaande te testen:

Meer informatie omtrent Q-Lab apparatuur is te vinden via www.q-lab.com.

De QUV wordt in meer laboratoria in de wereld gebruikt dan welke andere weersomstandigheden tester ook. In slechts een paar dagen of weken kan de QUV schade reproduceren die normaal gesproken buiten in maanden of zelfs jaren kan optreden.

Ultraviolet Licht
Ultraviolet licht is de oorzaak van bijna alle fotodegradatieprocessen aan materialen, die buitenshuis worden blootgesteld. De QUV tester reproduceert slechts het UV gedeelte van het spectrum. De UVA-340 lamp is de meest geschikte simulatie van korte-golf zonlicht. De lamp is met name bruikbaar als men verschillende typen polymeren en/of stabilisatoren wil vergelijken.

Vocht simulatie
Producten buitenshuis kunnen worden blootgesteld aan vocht in de vorm van dauw voor meer dan 15 uur per dag. Alle modellen van de QUV leveren een rigoreuze maar zeer realitische blootstelling aan vocht met eventueel cycli hete condenserende luchtvochtigheid. De QUV/spray kan tevens effecten van regen, zoals thermische shock en erosie simuleren.

Meer informatie treft u aan op de website: www.q-lab.nl