Farma, medisch en biotechnologie

Als er één industrietak is, waarbij de ontwikkeling van een nieuw product vaak vele jaren kost is dat wel de farmaceutische en medische industrie. Dit is niet zonder reden. De farmaceutische en medische industrie kenmerkt zich door de strikte richtlijnen waaraan vaak voldaan moet worden. Richtlijnen, die betrekking hebben op zowel het eindproduct als het fabricageproces. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van zeer geavanceerde instrumenten binnen zowel de R&D als kwaliteitscontrole. Vanzelfsprekend dienen deze instrumenten dan ook geheel te voldoen aan de eisen binnen deze industrie. Benelux Scientific levert u apparatuur, die voldoet aan de laatste stand der techniek en veiligheidseisen.