Graag ontvang ik uw nieuwsbrief

  • Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief hebben wij alleen uw noodzakelijke contactgegevens nodig. Indien u deze heeft doorgegeven voor de ontvangst van onze nieuwsbrief gaat u uitdrukkelijk akkoord met ons privacybeleid.
  • Uiteraard zal Benelux Scientific BV nooit de door u verstrekte persoonlijke gegevens aan derden verkopen, verhuren, of anderszins beschikbaar stellen. Onder deze gegevens kunnen worden verstaan: uw naam, adres, telefoon- en/of faxnummer en e-mail adres.
  • U kunt ten alle tijden van ons eisen u inzage te verschaffen van de gegevens, die wij van u hebben, dan wel deze te wijzigen of zelfs te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via privacy@remove-this.benelux-scientific.nl