Gravimetrie onder extreme condities

Rubolab levert u de mogelijkheid om zeer nauwkeurige contactloze metingen te doen aan gewichtsveranderingen van een monster door de wand van een gesloten monsterkamer.

Achtergrond
Gravimetrie, of gewichtsbepaling door gebruik van de zwaartekracht van de aarde, heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de bepaling van de fysische en chemische eigenschappen van processen. Binnen dit kader speelt het wegen van monsters binnen een geconditioneerde omgeving, zoals hoge temperatuur, hoge druk, vacuĆ¼m, corrosieve media etc. een belangrijke rol.

Normaliter bestaat een conventionele thermogravimetrische balans uit een microbalans, een meetcel en een oven, die zorgt dat het monster wordt verwarmd volgens een voorgeprogrammeerde temperatuurtraject. Om de gevoelige meetapparatuur te beschermen tegen de agressieve reactiegassen wordt inert gas door het systeem gevoerd. Hierdoor zijn vaak de thermogravimetrische instrumenten qua design erg gecompliceerd. Condensatie, zuiverheid van het gas en andere atmosferische factoren hebben een bewezen negatieve invloed op de nauwkeurigheid van de instrumenten.

Het alternatief
De magnetische suspensiebalans van Rubolab lost de problemen met conventionele technieken op door de meetcel volledig af te scheiden van het meetgedeelte. Hierbij wordt het monster niet direct aan het meetgedeelte gehangen maar aan een volledig vrijhangende permanente magneet, die op zijn beurt magnetisch wordt gekoppeld aan een elektromagneet, die aan de balans hangt. Deze magnetische suspensiekoppeling geeft als het ware de kracht vanuit de meetkamer door aan de, in atmosferisch condities bevindende, microbalans, zonder daarmee contact te maken.

Applicaties

Het applicatiegebied gaat daarmee veel verder dan fundamenteel onderzoek en materiaaltesten. De techniek is ook toepasbaar in vele industriƫle applicaties:

Sorptiemetingen:
zuivering van uitlaatgassen
bodemzuivering
voedingsmiddelen
Aardgas en waterstofgas opslag en/of zuivering
Polymeeronderzoek
Superkritische vloeistofextractie

Thermogravimetrie:
vergassing van kool
afvalverbrandingsonderzoek
materiaal synthese